Friday, May 20, 2011

MEMO MyEm0.Com

Kepada: PPT
Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu

Daripada: PSU (PSM)2

Salinan: Puan Normala binti BAhdri
Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu

KKP 259273

Ruj. Fail: (28) dlm. KKP 259273 (UPP)

Tarikh: 16 Mei 2011

Perkara: Permohonan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Pembantu Tadbir
(Perkeranian/Operasi) Gred N17
- Puan Normala binti Bahdri
- No. K/P: 870522-52-6464

Tuan,

Dengan hormatnya, saya diarah merujuk kepada memo daripada Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu Bil. (21) dlm KKM87/SKB/500-4/2/9 bertarikh 04 Mei 2011 berhubung dengan perkara yang tersebut di atas.

2. Dimaklumkan bahawa setelah semakan dibuat melalui Buku Rekod Perkhidmatan dan didapati pegawai pernah mendapat kemudahan tambang mengunjungi wilayah asal iaitu tarikh terakhir kelulusan pada 04.09.2010. Sehubungan dengan itu, pegawai sekali lagi memohon menggunakan kemudahan tersebut untuk balik ke negeri asalnya, Sarawak pada 27.08.2011 memandangkan tempoh penggunaan kemudahan tersebut melebihi 1 tahun yang beliau layak berdasarkan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 22 Tahun 2008.

3. Segala perbelanjaan adalah dibawah Pusat Tanggung Jawab (PTJ) masing-masing. Sesalinan waran perjalanan udara hendaklah di kemukakan ke Bahagian ini untuk tujuan rekod.

Sekian, terima kasih.

t.t
(N_______ bin Y____)


*wah....miss ella leh apply tiket lik kpg dah...besh besh...rindu la...... MyEm0.Com MyEm0.Com

No comments:

Post a Comment